mardi 11 mai
Centre Culturel Kulturfabrik

Word in Progress

Das Konzept der Word in Progress-Abende (WIP) stammt aus Paris und verspricht frischen Wind in der Lesebühnenszene: ein(e) Autor(in), veröffentlicht oder nicht, liest während zehn Minuten dem Publikum aus einem Werk vor, das im Entstehen begriffen ist. Anschließend wird gemeinsam Textkritik geübt, stellt sich der Gast den Fragen des Publikums. Für den Gast ist dies ein Testballon, für die angehende Leserschaft möglicherweise die Bestätigung, dass ein guter Text nicht im Elfenbeinturm reift, sondern es immer auch eines kritischen, unbeteiligten Blicks darauf bedarf.
Eingeladen sind am 11. Mai folgende drei Autor*innen: Romain Butti, Sascha Ley und Patrick Védie.
D’Konzept vun de Word-in-Progress-Owender (kuerz och WIP genannt) kënnt aus Paräis a versprécht frësche Wand an der Zeen vun der lëtzebuergescher Liesebühn: en(g) Auteur(in), veröffentlecht oder net, liest während 10 Minutten dem Publikum aus engem Wierk vir, wat grad an der Entstéiung ass. Duerno gëtt zesummen Textkritik geübt, an de Gaascht stellt sech de Froen aus dem Publikum. Fir de Schreiwende stellt dëst ee gudden Test duer, eng Kritik « avant la lettre»; fir d’zukünfteg Lieserschaft eng méiglech Bestätegung, datt ee gudden Text net just an engem Elfebeentiermche räift, ma d’Resultat vun enger Konfrontatioun mam sozialen Ëmfeld ass.

Information de contact pour cet événement

Téléphone: +352 55 44 93 -1
E-mail: mail@kulturfabrik.lu
Internet: http://kulturfabrik.lu/fr/programmation/details/event/word-in-progress-22/

Contenu délivré par events.lu - Informations sous réserve de modification et sans engagement ! lire plus

Retour