dimanche 04 juin
10:00 - 17:00
Escher Déierenasyl

Porte Ouverte SEPA

all Stonn eng Visite guidée

Facepainting

Floumaart

de ganzen Dag “Slushy”

de ganzen Dag “Kaffee und Kuchen”

ab 11:30 Gegrills (och Veggie) an Chilli con Carne

Retour