vendredi 31 mars - dimanche 16 avril
19:00
Ouschterkiermes 2023

Ouschterkiermes

Dest Joër as et rem esou weit, d’Ouschterkiermes steet rem virun der Dier :

Wou ? op der Place des Remparts an op der Place Victor Hugo

Auerzait? all Daag vun 12 h -20 h (Iess Stänn) an 14 h – 20 h (Spiller)

Datum? Vum 31.03.23 bis den 16.04.23

Den Higlight as dest Joer :

Den King op der Place Victor Hugo

Den Ring Runner op der Place des Remparts

Mäer wënschen Iech vill Spaass.

Retour