samedi 28 octobre
14:00 - 21:00
Escher Bibliothéik

BESA Halloween

BESA KIDS Club

14:00-14:45

Liesung vu 6 Joer un:

Keen ze vill um Biesemstill, Déi dräi Béis

15:00-16:00

Liesung vun 10 Joer un:

Keen ze vill um Biesemstill,

D’Schmetten an d’Schmooen

Adults

19:00-21:00

A Night at the Library

written by Veronica Badea

(Mystery Reading in English)

——————————–

Umeldung / Registration

events.bibliotheque@villeesch.lu

——————————–

Net accessibel fir Persoune mat ageschränkter Mobilitéit

Not accessible for people with reduced mobility

Retour